Blader og Bøker

Blader & Bøker

Bladcentralen markedsfører og distribuerer lesestoff til et stort antall forhandlere. Tre ganger i uken distribuerer vi blader og bøker til 3.800 dagligvarebutikker,  800 kiosker og 1.000 bensinstasjoner.

Bladcentralen ANS | Stamveien 1 | 1481 Hagan | Tlf: 815 21 700 Kontakt oss